Henrik Jensen alias Jern Henrik

HENRIK JENSEN
blev ifølge ham selv født 7. 1. 1870 i Sebbersund. Kirkebogen siger 27. 1. 1871. I 1921 bor han ifølge folketællingen på 1. sal i Kayerødsgade 31 i Aalborg. Han er på det tidspunkt gift med Marie Magdalene født i Tylstrup i 1872. I 1896 flytter de til Aalborg kommune, og Henrik arbejder i 1921 som lagerforvalter på Cementfabrikken Danmark, det var cementfabrikken, der lå sammen med Eternitfabrikken. Konen er hjemmegående, og de har 3 hjemmeboende børn, hvoraf den ældste på 24 år er en dreng, som er maskinarbejder. Hans lillesøster på 19 år er cigarillosmager. Endelig er der en lillesøster på 8 år, som måske er en efternøler.
Henrik Jensen var en mand, for hvem idrætten fyldte meget i livet.
TOBAKSARBEJDERNES IDRÆTSKLUB → AALBORG ATLETKLUB JYDEN OG HENRIK JENSEN.
Ved Atletklubben Jydens start i 1898 har han sikkert været med. Det er dog ikke helt sikkert, for Jyden startede først som Tobaksarbejdernes Atletklub. I denne klub kunne der i starten kun optages tobaksarbejdere.
I 1902 ændrede klubben navn til Aalborg Atletklub Jyden. Et navn som stadig eksisterer, men der gik lang tid, før ordet Jyden slog igennem. I lang tid hed klubben i daglig tale kun Aalborg Atletklub, normalt forkortet A.A. Da den 4. eller 5. formand gik af i 1904, blev Henrik Jensen ny formand. Et hverv som han bestred til 1917.

Henrik Jensen nr. to fra venstre i bageste række sammen med sine atletikkammerater 1906.

Henrik Jensen nr. to fra venstre i bageste række sammen med sine atletikkammerater 1906.

Henrik Jensen havde et stort organisatorisk talent, som først kom Jyden til gode. Det lykkedes ham at skaffe gode træningslokaler. Det var et stort problem, som klubben havde døjet med fra starten. Både brydere og vægtløftere fik lokaler på Poul Paghsgades Skole. Lokaler de havde i mange år. Og lokaler der havde en bruser. Luksus på den tid i en idrætsklub.
I Jydens 50 års jubilæumsskrift roses Henrik Jensen for sin måde at ”holde sammen på stumperne” og skabe så megen agtelse for klubben, at den rundt omkring blev respekteret. Der havde været mindst 4 formænd for klubben, før Jern Henrik blev valgt, og klubben havde store problemer af organisatorisk art før Jern-Henrik.
Da Henrik Jensen i 1917 vælger at trække sig som formand for Jyden, er klubben sportsligt set en af Jyllands bedste klubber med 300 medlemmer. Han takkes af klubben, der udnævner ham til klubbens første æresmedlem. Han var dog ikke færdig med at arbejde i bestyrelsen. I mange år var han kasserer og sekretær.
Også sportsligt kunne ”Jern Henrik” gøre sig gældende. Som bryder i sværvægtsklassen blev han JM i 1910 og i 1915. Derudover vandt han flere klubmesterskaber og deltog i mange stævner, hvor han tit opnåede placeringer.

 

 

Jydens tovtrækningshold 1925. Henrik Jensen er nr. 2 fra højre i bageste række

Jydens tovtrækningshold 1925. Henrik Jensen er nr. 2 fra højre i bageste række

Aalborg Atletklubs første fane fra 1919. Fanen kostede lidt over 200 kr. og SIFA gav 50 kr. i tilskud.

Aalborg Atletklubs første fane fra 1919. Fanen kostede lidt over 200 kr. og SIFA gav 50 kr. i tilskud.

 

 

SIFA OG HENRIK JENSEN
I april måned 1911 mødtes Eugen Schmidt og Henrik Jensen. Samtalen drejede sig om en mulig stiftelse af en sammenslutning af Aalborg idrætsforeninger. På vegne af begge to indkaldte Eugen Schmidt til et møde. Eugen Schmidt havde været med til at starte en sammenslutning af idrætsforeninger i Aarhus. At det blev Henrik Jensen, Eugen Schmidt henvendte sig til, er sikkert ingen tilfældighed. Henrik Jensen havde nu været formand for Aalborg Atleterne i 7 år, og havde i den periode været med til at give klubben et godt ry i idrætssamenhæng. Han havde også vist et stort organisatorisk talent.
Repræsentanter for 6 klubber var mødt op en majdag i 1911, og man blev enige om at nedsætte et lovudvalg på tre personer. Til dette lovudvalg blev Henrik Jensen, Eugen Schmidt (golfklubben) og Otterstrøm (hockeyklubben) valgt.
14.juli mødtes repræsentanterne for de 6 klubber igen. De gennemgik de fremsatte lovforslag, og da de var ændrede og vedtaget, blev de fremmødte enige om at danne Samvirkende Idræts Foreninger, Aalborg. Lovudvalget virkede som midlertidig bestyrelse til den stiftende generalforsamling, som fandt sted tirsdag den 8. august 1911 på Svovlsyrefabrikken, hvor Eugen Schmidt var direktør.
Den nyvalgte bestyrelse indeholdt ikke Henrik Jensens navn. Det var sikkert helt bevidst, at han ikke stillede op til bestyrelsen. Han var jo allerede formand for Aalborg Atletklub. Han blev dog valgt til kritisk revisor. En post han bestred med stor iver i mere end 25 år. Jævnligt stod han op på generalforsamlingerne, og påtalte hvis noget var for dyrt, eller nogen havde brugt for mange penge.
Da SIFA skulle fejre 25 års jubilæum i 1936, besluttede bestyrelsen enstemmigt at udnævne Henrik Jensen til æresmedlem. Han blev det andet æresmedlem i SIFA. Gorm Bremmer blev udnævnt i foråret 1936 efter 7 år som formand for SIFA.
Henrik Jensen var nu æresmedlem i 3 foreninger. Det må betragtes som noget af en sjældenhed. Vi på Idrætshistorisk Samling er ikke bekendt med, at andre i Aalborg området har opnået dette.
Den opmærksomme læser har nu allerede bemærket, at det da kun er to gange, han er blevet æresmedlem, men det er fordi vi mangler

 

AALBORG SVØMMEKLUB OG HENRIK JENSEN.
To mænd var blandt initiativtagerne til oprettelsen af Aalborg Svømme Klub nemlig Emanuel Westphall og – ja såmænd Jern-Henrik.
Tanken om en svømmeklub var kommet efter SIFA, havde arrangeret en svømmeopvisning i Aalborg havn i 1911. Eugen Schmidts gamle kammerat fra OL 1896 Holger Nielsen var medstifter og bestyrelsesmedlem i Dansk Svømme Forbund. Han kom med 4 dygtige svømmere fra Staden. De skulle konkurrere med indbudte Aalborg svømmere. Københavnerne dominerede totalt svømmekonkurrencen. Udover konkurrencen gav Holger Nielsen en demonstration af sin egen udviklede genoplivningsmetode til druknede.
Men der skulle dog gå to år, før Henrik Jensen og Emanuel Westphall indkaldte til et stiftende møde i Karolinelund 2. maj 1913. Alle idrætsmænd indbydes. Ikke kvinder.
I et håndskrevet referat fremgår det, at ca. 20 mennesker mødte op. Under leveråb blev svømmeklubben dannet. 15 personer blev indmeldt i klubben denne aften.
I SIFA havde man inden sin stiftende generalforsamling lavet udkast til love. Dette var ikke tilfældet med Aalborg Svømmeklub. Derfor nedsatte man et lovudvalg, som udover Emanuel Westphall og Holger Jacobsen selvfølgelig bestod af Henrik Jensen. Holger Jacobsen hører man ikke mere til efter sit virke i lovudvalget.
Allerede den 21. maj samme år blev der holdt ny generalforsamling, og efter vedtagelsen af lovene blev der valgt en bestyrelse på 5 personer. Her blev Henrik Jensen valgt, og på det næste bestyrelsesmøde blev han næstformand. Emanuel Westphall blev formand.
I 1916 rejste Westphall til Århus for at overtage et trykkeri. Det lykkedes ikke på generalforsamlingen at finde en ny formand, og Henrik Jensen overtog posten som formand. Den havde han i et år. 5. oktober 1918 trådte Henrik Jensen ud af svømmeklubbens bestyrelse. Han blev ved den lejlighed udnævnt til æresmedlem.
Det var hans anden udnævnelse til æresmedlem og dermed blev udnævnelsen i SIFA i 1936 hans 3. æresmedlemsskab.

Aalborg Svømmeklubs første logo.