Idrætshistorisk Samling har nu eksisteret i 41 år. En kort årrække når man ser på formålet med vor indsamling, nemlig at gemme “til evig tid”.

Starten på idrætsarkivet, som det hed til at begynde med, kom fra 3 idrætsledere nemlig Leo Møller, Knud Gadegaard og Irene Clemensen, som havde været med til at afvikle Ungdomslegene i 1979. Da legene var forbi, kunne de 3 ikke “finde sig i”, at et godt og resultatrigt samarbejde skulle holde op. På kun 5 minutter blev de 3 enige om at starte en indsamling af idrætshistorie i Aalborg kommune.

sifa sportshistorie

De så det selv som en hjælp til de mange idrætsklubber, der var samlet under SIFA. Skiftende bestyrelser i idrætsklubberne førte ofte til, at gamle protokoller m. v. blev smidt ud. SIFAs formand, tidligere borgmester i Aalborg Henning G. Jensen, var straks med på ideen, og for de bevilgede 1000 kr. fik man bygget et arkivskab.

Hurtigt gik det op for initiativtagerne, at de havde set rigtigt med hensyn til behovet for at få indsamlet idræts-historien. En af de 3, Irene Clemensen, skriver, at hun ikke tror, de nogensinde fik et nej, når de inviterede nogle til at komme og lade sig interviewe om deres fortid i sportens verden.

Også den skriftlige henvendelse til alle klubberne under SIFA gav et stort resultat, og Irene Clemensen mente, at man allerede efter halvandet år havde stof nok til at kunne etablere et lille museum.

I 1983 udgav Idrætsarkivet bogen “Idræt i Aalborg gennem hundrede år”. Irene mener, at det ikke alene blev startskuddet på selve “Aalborg Idrætshistoriske arkiv” men også på Veteransammenkomsten, som har været afholdt hvert år siden 1980 med et stadigt stigende deltagerantal. Man kan læse om Veteran-sammenkomsten andetsteds på hjemmesiden.

Det første arbejdslokale var SIFAs bestyrelseslokale på Aalborg Stadion. Det blev dog hurtigt for trangt, og vi flyttede til midlertidige lokaler i cafeteriet i stueetagen. Derefter havde vi i ca. 10 år et lokale, der blev indrettet i forbindelse med opførelsen af hal 2 på Aalborg Stadion. Også dette lokale blev for lille, og arkivet flyttede til Annebergvej 46, hvor der på 1. sal blev indrettet lokaler til arkivet. Succesen med indsamlingen var imidlertid så stor, at loftet truede med at bryde sammen på grund af den tunge belastning, arkivalierne var blevet til.

Derfor måtte man igen finde nye lokaler til arkivet. Dem fandt man på Vesterkærets Skole, hvor der var en toiletfløj tom. Her blev der nyindrettet lokaler. EgentligeOK lokaler men stadigvæk kom der mange tidligere idrætsfolk og afleverede arkivalier til os, så pladsen blev mere og mere kneben. Samtidig var arkivalierne ikke adskilt fra personer til daglig. Det skal de helst være af hensyn til den optimale opbevaring.

Derfor var det en stor glæde for os, at kommunen i 2010 besluttede, at vi kunne overtage de lokaler, SIFA tidligere havde haft som kontorlokaler på Harald Jensens Vej 3-5. Her fik vi indrettet lokalerne, som vi gerne ville. I stuen blev der indrettet udstilling og arbejdspladser til Idrætshistorisk Samlings medarbejdere. I kælderen blev arkivet indrettet under næsten optimale forhold. Her mente vi, at vi havde tilstrækkeligt med plads i en længere fremtid, men udviklingen går stærkt. For nuværende har vi ca. 250 hyldemeter arkivalier, hvilket for en lokalsamling er det et stort antal hyldemeter.

I dag ser fremtiden for Idrætshistorisk Samling lys ud. Alt hvad der bliver indleveret registreres næsten med det samme, men allerede nu må vi erkende, at det begynder at knibe med især arkivpladsen, ligesom vi ind imellem har en del vanskeligheder med fugt i kælderen, hvilket jo bestemt ikke er godt for netop et arkiv. Vores billedsamling har rundet de 20.000 fotos. Det er en samling der strækker sig fra ca. 1880 til i dag.