Venskab over alle grænser

Historien om Ungdomslegene i Aalborg

“Venskab over alle grænser……. Et realiseret slogan, der blev Aalborgs bidrag til den mellem- folkelige forståelse….”

Daværende kommunaldirektør Hans Nielsen var gået varmt og stærkt ind for tanken om venskabsby samarbejdet.

Marius Andersen, SIFAs formand og senere byens borgmester så straks, at det kunne være en god ide, at samle ungdommen fra venskabsbyerne til et idræts arrangement i stil med de Olympiske Lege.

482

Opvisning til UL 1996

Med opbakning fra den siddende SIFA bestyrelse, blev der i 1974 nedsat et hovedudvalg med Aalborg Stiftstidendes sportsredaktør Eivind Samuelsen, som præsident. Titlen præsident blev til af praktiske grunde. Hurtigt blev der nedsat en række udvalg. Et af de vanskeligste håndterlige udvalg var “indkvarteringsudvalget”. Ideen var nemlig at deltagerne fra venskabsbyerne skulle indkvarteres privat.

Indkvarteringen blev en succes. Alle blev indkvarteret privat, og det gav den afsmitning, at sloganet “Venskab over alle grænser” blev realiseret med succes. Sammenføringen mellem gæsterne og værterne skete i Stadionhallen. Alle så hinanden lidt an.

Ved afslutningen af Ungdomslegene blev alle stillet overfor en helt ny situation. Man skulle tage afsked med hinanden. Det var et rørende syn. Tårer, omfavnelser og et “på gensyn” understregede “Venskab over alle grænser”. Mange venskaber fra dengang lever videre i bedste velgående.

“Det intense venskabsbysamarbejde gjorde, at Aalborg i 1988 blev Årets By i Europa – med Ungdomslegene som flagskib.”